top of page

ChiSar Biedt

1 op 1 coaching

Binnen een coaching-traject bij ChiSar kijken we verder dan naar wat er in woorden uit te drukken is. We werken met jou als individu binnen de context van je familiesysteem. Wat zit er achter de verhalen en waar gaat het werkelijk over?


Samen onderzoeken we hoe jouw familiesysteem invloed heeft op hoe jij in het leven staat. Wat heeft migratie en verplaatsing met jou en je (groot)ouders gedaan? Hoe werkt en leeft het door in jouw leven en systeem?

Systemische workshops

ChiSar nodigt je uit om op een systemische manier naar jezelf en je (familie)systeem te kijken. Je bent altijd een onderdeel van een groter geheel, een familiesysteem. Ervaar tijdens een workshop wat dit jou, maar ook je voorouders en/ of nageslacht kan brengen.


Naast de theoretische kennis, werken we ook met oefeningen en opstellingen om te ervaren waar systemisch werk over gaat. Elke workshop heeft een bepaald thema omtrent migratie en transcultureel systemisch werk.

bottom of page