top of page

Migratie & Verplaatsing

Migratie & Verplaatsing

Wist je dat bijna 26% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond heeft, waarvan 14,5 % een niet-westers migratieachtergrond . Ook wij, Najat en Sara hebben zo’n achtergrond en hebben met regelmaat stilgestaan bij de vraag ben ik hier optimaal en kan ik hier volwaardig aarden en aanwezig zijn?

 

Door ontworteling en onvolledige aanwezigheid kunnen er op den duur verschillende vraagstukken ontstaan op het gebied van onder andere relationele verhoudingen, identiteit, bestaansrecht, plek/ ruimte innemen en meer. Het kan generaties lang doorwerken, ook als je zelf niet gemigreerd bent, maar je (groot)ouders wel. Verplaatsing binnen de grenzen van je geboorteland valt hier ook onder. Hoe vaak ben jij verhuisd in je leven?

ChiSar brengt hier verandering in door ervaringsgericht meer bewustwording hierover te creëren. Zowel bij vrouwen met een migratie/verplaatsing achtergrond, als bij vrouwen die interesse hebben in meer kennis over dit thema.

Aanmelden?

Wil jij je aanmelden voor een familieopstelling?

bottom of page